Намерете своя нов дом

+359 893 350 009, +359 893 350 010

Условия за ползване на сайта condorestate.com

Условия за ползване - Актуалност: 28.03.2019 г.

Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайта www.condorestate.com ("Сайта"). Моля прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги ДМТ 2006 ЕООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.

Подавайки обява в Сайта, Вие се съгласявате с Условията за подаване на обяви, част от Условията.

 1. Общи положения

1.1. ДМТ 2006 ЕООД с адрес на управление гр.Стара Загора,бул. Цар Симеон Велики № 160, ет.6  ЕИК: 123755728 предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта www.condorestate.com информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук  Условия.

1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи, ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на Condor Estate Agency.

1.4. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от агентите на недвижими имоти, консултантите и администраторите на Condor Estate Agency, както и от трети лица Потребители, чрез предоставените форми за подаване на частни обяви.

1.5. Информацията постъпва от Клиентите на Condor Estate Agency по повод извършваната по занятие от Condor Estate Agency, дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.

 1. Отговорности

2.1. Ние (Condor Estate Agency) се стремим да поддържаме максимално точна и актуална информация в Сайта, но поради динамиката и многообразието на предлаганата информация, както и поради факта че информацията често е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че това (поддържането на максимално точна и актуална информация) не винаги е възможно. Ето защо, Condor Estate Agency не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите, и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.

2.2. Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

2.3. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.

2.4. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за публикуване на обяви.

2.5. Condor Estate Agency не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.

2.6. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Condor Estate Agency и/или на съответните трети лица.

 1. Право на промени

3.1. Condor Estate Agency си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.

3.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

3.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.

 1. Право на собственост

4.1. Цялата информация от базата данни на Condor Estate Agency, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е собственост на ДМТ 2006 ЕООД.

4.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на Condor Estate Agency.

4.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успели да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.

4.4. При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми Condor Estate Agency, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Condor Estate Agency ще се съобрази с желанието на автора.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Актуалност: 28.03.2019 г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, които означава, че не можете да използвате Услугите на Condor Estate Agency.

С цел предоставяне на Услугите в сайта www.condorestate.com и мобилната версия m.condorestate.com, Condor Estate Agency съхранява и обработва данни на Потребители, както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

 1. Лица, за които Condor Estate Agency съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, Condor Estate Agency обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ Потребители - ползватели на Сайта;
б/ Потребители - отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ Потребители, отправили кореспонденция към Condor Estate Agency;
г/ Клиенти, желаещи да ползват Услуги от Condor Estate Agency.

 1. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител

2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с Condor Estate Agency, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни - това са име, телефонен номер, имейл адрес.

2.2. Condor Estate Agency съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

2.4. Condor Estate Agency съхранява и обработва информацията за имейл адрес на Потребителя, постъпила чрез формата за абонамент в Сайта, където Потребителят (Субектът на данни) има възможност да се абонира за получаването на имейл известия (Известяване) за нови или актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене..

2.5. Сайтът дава възможност на Потребителя да запазва избрани обяви (оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), който е лесно да бъдат разгледани в по-късен момент от страницата "Бележник". Бележникът е личен за Потребителя. В него Вие можете по всяко време да добавяте или изтривате добавени обяви. 
Във връзка с тази функционалност на Сайта, Condor Estate Agency съхранява информация за т. нар. Cookie или "бисквитки".

2.6. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи Condor Estate Agency използва "бисквитки" , за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.
Повече да "бисквитките" можете да прочетете по-долу в "Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци".

 1. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. Condor Estate Agency събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги;
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за посредничество да продажба на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот.

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:

 • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот;
 • Протокол за предоставяне на информация.

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

 1. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, Condor Estate Agency събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на Condor Estate Agency въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

д/ за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на Condor Estate Agency): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

е/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

ж/ за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

4.2. Condor Estate Agency не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 1. Сигурност

5.1. Condor Estate Agency работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

 1. Използване на събраната информация

6.1. Condor Estate Agency използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

 1. 7. Режим на предоставяне на информация

7.1. Condor Estate Agency не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Condor Estate Agency има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Condor Estate Agency и изнесена в публичната част на Сайта.

 1. 8. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Condor Estate Agency

8.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Condor Estate Agency Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Condor Estate Agency да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Condor Estate Agency, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

8.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в Сайта.

8.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Condor Estate Agency оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

8.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от Condor Estate Agency, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

 1. 9. Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци

9.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

9.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. 
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете ТУК.

9.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.

9.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

9.5. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите ТУК.

 1. 10. Социални медии и платформи

10.1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от Condor Estate Agency или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

10.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Condor Estate Agency за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Condor Estate Agency не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

 1. 11. Защита на личната неприкосновеност на деца

11.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

 1. 12. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

12.1. Condor Estate Agency се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност. 
12.2. При необходимост, Condor Estate Agency може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Актуалност: 28.03.2019 г.

 1. Всеки Потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в Сайта, според тук посочените условия.
 2. 2. Потребителят, подал Обява към Condor Estate Agency, се счита за уведомен и съгласен, че с натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от имейл, извършва електронно изявление, с което ангажира Condor Estate Agency за сключване на договор, по силата на който Condor Estate Agency, като агенция на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с недвижим имот.
 3. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, Condor Estate Agency не може да бъде предпазено от некоректни или злоумишлени действия от страна на Потребителите. В този смисъл, отговорност за актуалността, верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.
 4. Condor Estate Agency има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:
  а/ прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
  б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
  в/ подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
  г/ текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
  д/ потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
  е/ потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);
  ж/ обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.
  з/ Condor Estate Agency има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.
 5. Администраторите на Condor Estate Agency имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.
 6. Condor Estate Agency не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие непубликуваното или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.
 7. Condor Estate Agency не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.
 8. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта www.condorestate.com.

Условия за подаване на обяви в condorestate.com

Подаването на обява за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта www.condorestate.com е безплатно.